[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง : ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
วันที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 282
Bookmark and Share


 ประกาศโรงเรียนบ้านนาโพธิ์

                 เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

                                       .......................................................................

                 ตามประกาศโรงเรียนบ้านนาโพธิ์  ลงวันที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ของโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 ซึ่งรับสมัครระหว่างวันที่ 4 - 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 และดำเนินการ      คัดเลือกในวันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นั้น

                  บัดนี้  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ      คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรียงตามลำดับที่สอบได้  ดังนี้                          

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

1

นางสาวจุฬาพร     ลีคำโหมง

                   ดังนั้น จึงให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้างที่                     โรงเรียนบ้านนาโพธิ์  ในวันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

                   ประกาศ ณ วันที่  13 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 26561

                                                                    

                                                                   
                                                                  ( นายกิตติภูมิ   อุทสาร )               
                                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 17 ก.ค. 2561
     ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 4 พ.ค. 2561
     ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 22 เม.ย. 2561
     รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 20 เม.ย. 2561
     รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๓ 29 มี.ค. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-571388
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์